KOMPLEXNÉ POHREBNÉ A CINTORÍNSKE SLUŽBY V DOME SMÚTKU

Správa cintorína

Prenájom hrobových a urnových miest

Pohrebná služba

Informácie o nájme hrobových miest: cintorinlucenec@gmail.com

Tel: 047/ 43 320 45

Non-Stop služba v prípade úmrtia na tel.č. 0905 342 011, 0903 629 623

Pohrebná služba Lipa Lučenec, s. r. o.

Dom smútku, Cintorínska ulica