________

CENTRÁLNY CINTORÍN LUČENEC

 

Rozloha cintorína : 10,2 ha

Počet hrobových miest : 12.890

Osobnosti alebo významné hroby : B.S. Timrava, Koloman Banšel, vojaci z povstania republiky Rád, rodina Andreycsák, rodina Rakotay

Počet stromov : 540 ks

 

 

 

Zdroj: www.lucenec.sk

 

Cintorín Malá Ves

 

Rozloha cintorína Opatová : 1,8 ha

Počet hrobových miest: 194

 

Cintorín Opatová

 

Rozloha : 1,2 ha

Počet hrobových miest : 660

 

Zdroj: www.lucenec.sk